Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie maken we op de Zeetuin gebruik van de methodes:

- Meander (aardrijkskunde);
- Naut (natuur en techniek);
- Brandaan (geschiedenis).

Ook wordt er in de groepen stil gestaan bij wat er in het nieuws komt. Daarnaast zal er daar waar mogelijk een koppeling gemaakt worden naar wereldoriëntatie. Ook kijken we in de groep 6 t/m 8 dagelijks het jeugdjournaal (speciaal voor scholen), zodat de leerlingen weten wat er in de wereld speelt.