Vreedzame school

Veiligheid is een basisvoorwaarde om je prettig te voelen in je omgeving en om tot goede prestaties te kunnen komen. We besteden daar dan ook zeer specifiek aandacht aan. Ook dit jaar gaan we werken met De Vreedzame School, een programma dat kinderen opvoedt tot democratische burgers. Met z’n allen, team, ouders en kinderen dragen we zorg voor een veilige en democratisch schoolomgeving. 

Met het programma De Vreedzame School willen we onze leerlingen opvoeden tot sociale en democratisch burgers. Binnen dit programma is veel aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van kinderen voor de goede sfeer onderling, in de groep en op school. We moeten daar met z’n allen aan werken. Bij de invoering van dit programma, die in totaal 2 jaar duurt, worden we begeleid door medewerkers van de CED groep. De Vreedzame School is tevens een door de minister goedgekeurd anti-pest programma. Wij zitten nu in het tweede jaar.