Visie

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Wat willen we met ons onderwijs?

We willen dat onze leerlingen in een veilige en uitdagende omgeving zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij sluiten we aan bij hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten.

We denken daarbij aan kennis, studievaardigheden, motivatie, sociaal gedrag, zelfbeeld, zelfstandigheid en creativiteit.

We stellen onszelf ten doel om een basisschool te zijn die leerlingen als aantrekkelijk en zinvol ervaren.

Je gaat tenslotte naar basisschool om voorbereid te worden op het vervolgonderwijs en een actieve deelname aan de maatschappij.

 

We vatten ons onderwijs samen in de volgende kernbegrippen;

  • Erkenning van verschillen en overeenkomsten

  • Een leven lang leren

 

Deze kernbegrippen laten we zien door;

  • Een veilige, open sfeer in de school met ruimte voor zelfstandig denken en handelen

  • Problemen op een positieve en constructieve manier samen oplossen

  • Een eigentijds onderwijsaanbod

  • Heldere, opbrengstgerichte doelen

 

Onze kernbegrippen en de wijze waarop we deze laten zien, gelden voor iedereen die betrokken is bij de Zeetuin. Goed voorbeeld doet tenslotte volgen!