Oog voor elkaar

OBS de Zeetuin is de school waar we oog hebben voor elkaar en voor onze omgeving. Dit betekent dat we contact hebben met elk kind op de manier die bij hem of haar past. Ook vinden we contact met ouders belangrijk. Goed contact tussen school, ouders en de leerlingen draagt bij aan goede leerprestaties van onze leerlingen.