Methodes

Binnen ons onderwijs maken wij gebruik van bewezen methodes, welke aansluiten bij de leerbehoeftes van de leerlingen.

Vak Methode Groep
Sociale vaardigheden De Vreedzame School  1-8
Taal/Spelling Taalactief 3-8
Schrijven Pennenstreken 3-6
Rekenen Wereld in getallen 3-8
Lezen Estafette 4-6
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 4-8
Aardrijkskunde Meander 5-8
Geschiedenis Brandaan 5-8
Natuur/ Techniek Naut 5-8