Informatie nieuwe leerling

Ouders kunnen hun kinderen inschrijven bij de directie. Dit gebeurt na een rondleiding en  een gesprek. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van  de “oude en de nieuwe school”. De inschrijving is pas definitief na goedkeuring van inschrijving door de directeur, na ontvangst van het uitschrijfformulier van de “oude school” en na ontvangst en beoordeling van het onderwijskundig rapport van die school.

Bijna vierjarige kinderen
De meeste kinderen komen op school zodra ze vier jaar zijn geworden. Voordat uw kind werkelijk op school komt, mag hij/zij 5 dagdelen “meedraaien”. De leerkracht spreekt met u af op welke dagen uw kind kan komen kennismaken.

Nieuwe kinderen
Er zijn ook kinderen die door verhuizing ergens halverwege de basisschool instromen. Ook deze leerlingen mogen vooraf een keer komen meedraaien. Zodra de groep bekend is, kunt u hier met de leerkracht een afspraak over maken. De nieuwe leerling wordt aan een leerling van de groep voorgesteld, die hem/haar wegwijs maakt in de school.

Tussentijds wisselen van school
Vanaf schooljaar 2012-2013 is er binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar. Mocht er voor u toch een zeer  dringende reden zijn om van school te willen wisselen, dan kunt u dit bespreekbaar maken bij de directie van de school waar uw kind op dat moment staat ingeschreven.

Verdere informatie over de inschrijving van leerlingen vindt u in de schoolgids.