21e eeuwse vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden bestaan uit samenwerken, probleem oplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, kritisch denken, creativiteit en ICT-geletterdheid. Deze vaardigheden zijn verbonden met het totale onderwijsprogramma op de Zeetuin en sluiten perfect aan bij de vreedzame school.

Op de Zeetuin hebben we de afgelopen jaren ingezet op effectief gebruik van de aanwezige ICT middelen en ICT-geletterdheid. De komende jaren zal ICT een steeds grotere rol binnen ons onderwijs gaan spelen. We willen de leerlingen voorbereiden op de maatschappij waarin ICT steeds belangrijker wordt. We maken gebruik van digiborden, pc’s, laptops en iPads als aanvulling op ons onderwijs.